Ερμηκτήριο

δύσκολο να το βρεις

αν δεν είναι μέσα σου
αν δεν είσαι μέσα του 

Designed by steficon